לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא התחייבות חייגו:
08-6787986
03-7987183

הגבלת חשבון בבנק וכיצד ניתן לבטלה?

הגבלת חשבון בבנק

חשבון בנק מוכרז כ"מוגבל" לאחר שסורבו בו לפחות 10 שיקים במהלך השנה החולפת מחמת אכ"מ ("אין כיסוי מספיק"). הגבלת חשבון  משמעותה היא כי במשך 12 חודשים ממועד "הכרזת" ההגבלה לא תוכלו לפתוח חשבון בנק או למשוך שיק על החשבון המוגבל. רבים, אשר אינם מודעים להשלכות ההיקפיות של ההגבלה, סבורים כי הדבר אינו סוף העולם, וזאת מתוך סברה תמימה כי במהלך אותה שנה יעשו שימוש בחשבון קיים אחר או ימנעו משימוש בשיקים וכי לאחר חלוף 12 החודשים ישובו הדברים למסלולם.

דא עקא, הסטטוס: לקוח/ חשבון מוגבל רודף את הלקוח במשך שנים רבות. פורמלית, עד 3 שנים אחרי תום ההגבלה או 4 שנים ויותר מיום ההגבלה (תלוי בסוג ההגבלה – מוגבל, מוגבל חמור או מוגבל מיוחד), נמצא הלקוח במרשם הלקוחות שהוגבלו. הדבר מקשה עליו לקבל קו אשראי, הלוואה או משכנתא, לפתוח חשבון שיקים ולקבל כרטיס אשראי – בכל הבנקים בישראל. בפרקטיקה, ישנם בנקים אשר יסרבו להעניק שירותים ללקוח שיהיה בעברו לקוח מוגבל גם שנים רבות לאחר תום הגבלת חשבון.

גם אם חזרו בחשבונכם עשרה שיקים או למעלה מזה, אין פירושו של דבר שהחלטת הבנק להגביל את חשבונכם הייתה מוצדקת ונעשתה כדין. עורך הדין שלכם אמור לבדוק היטב כל שיק, ואת נסיבות החזרתו. אם הבנק פעל שלא כחוק ו/או בניגוד לסיכום מפורש ביניכם ניתן לערער על החזרת השיק. אם ערעורכם התקבל, כך שמניין השיקים החוזרים בחשבונכם ירד אל מתחת ל-10 – מזל טוב – ההגבלה על חשבונכם תבוטל.

מהן העילות שבאמצעותן ניתן לבטל חזרת שיק או לבטל הגבלת חשבון בנק?

א. כאשר ניתן להוכיח, כי עמדה טעות ביסוד החזרת השיק ע"י הבנק.

ב. כאשר ניתן להוכיח, כי סיבת סירוב השיק על ידי הבנק הייתה עיקול חשבון והתקיימו שני תנאים: הלקוח משך את השיק מהחשבון בטרם קיבל הבנק את הודעת העיקול, ולא ניתן היה לפרוע את השיק במשך 60 יום מהיום בו התקבלה הודעת העיקול בבנק.

ג. כאשר ניתן להוכיח, כי הלקוח הניח, על בסיס יסוד סביר, כי הבנק היה חייב לפרוע השיק הן מכוח הסכם בין הלקוח לבנק והן משום שהייתה יתרה מספקת בחשבון.

ד. כאשר ניתן להוכיח, כי הבנק כלל לא שלח ללקוח התראה בנוגע לחשבון מוגבל (לאחר 5 שיקים שסורבו).

כמו כן, איכות הייצוג בערעור ומומחיות המייצג תכריע במקרים רבים את הכף, גם כאשר החוק ה"יבש" אינו "לטובתכם" תעמוד לכם הגנה טובה במקרים בהם שיקים סורבו בשל טעות המוטב למשל המקרים אלה:
עניינים הנוגעים למוטב השיק כגון שיק "לבטחון" או שיק שתמורתו שולמה מראש אשר הופקדו בטעות, שיק אשר הופקד שלא         במועדו וכו'.
עניינים הנוגעים למחדלי הבנק כגון חזרה מהבטחה לכיבוד השיק או להתייחסות לשיק "מזכה" כ"סופי"/כמזומן, הכשלת האפשרות להפקדת סכום מזומן או לפירעון חסכון בחשבונכם על-מנת לחזור ל"מסגרת", כיבוד חיוב אחר כגון הלוואה או כרטיס אשראי תוך יצירת חריגה מהמסגרת וגרימה לסירוב השיק וכו'.
אירועים חריגים ובלתי צפויים שהובילו להיעדר הכיסוי (ואשר לא היו ידועים בעת מסירת השיק!) כגון גיוס למילואים בצו 8, פיטורין מעבודה, סירוב שיק מזכה שהופקד לחשבונכם, מבצע צבאי אשר הוביל לירידת הכנסות, שביתות או השבתות וכו'.

ערעור על הגבלת החשבון וסעד זמני שיעכב את כניסת ההגבלה לתוקף עד להכרעה בערעור:

לקוח מוגבל רשאי להגיש ערעור על הגבלת החשבון לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא סניף הבנק שעליו נמשך השיק נשוא הערעור ולדרוש את ביטול הגבלת החשבון. במסגרת הערעור יש לפרט אילו שיקים יש לגרוע ממניין השיקים החוזרים שהביאו להגבלת חשבון הבנק.

ביחד עם הגשת הערעור ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו זמני לעכב את מועד תחילת ההגבלה עד אשר יתברר הערעור שהגיש הלקוח.

בדרך כלל, בתי המשפט מאפשרים את עיכוב מועד תחילת ההגבלה עד לבירור הערעור וזאת בשל המשמעויות ההרסניות של הגבלת החשבון.
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה.

משרדנו מציע את שירותיו בתחום העיסוק של דיני בנקאות והינו בעל ניסיון רב בתחום העיסוק של ביטול הגבלת חשבון בנק ללקוחות פרטיים ועסקיים בפרט. 

לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא כל התחייבות, התקשרו עכשיו למשרדנו במספרים המופיעים מעלה או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה. 

הגבלת חשבון בבנק וכיצד ניתן לבטלה?

יצירת קשר: