לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא התחייבות חייגו:
08-6787986
03-7987183

זכויות עובדים עפ"י החוק

חוקי המגן מסדירים את זכויות העובדים בישראל ונועדו להבטיח תנאים בסיסיים לכל עובד עוד לפני קיומם של חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי  או צו הרחבה.

עובד אינו רשאי לוותר על זכויותיו, כאשר גם אם הסכים מפורשות לוותר על זכות כזו או אחרת לצורך עבודה אצל מעסיק מסוים, ויתורו אינו תופס וחוקי המגן הקוגנטיים ממשיכים לחול על יחסי העבודה.

זכויות עובדים בסיסיות

הודעה לעובד– עובד זכאי לקבל הודעת פרטים על תנאי העבודה והשכר בתוך 30 יום ממועד תחילת עבודתו.

שכר מינימום– עובד זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום היומי, השעתי או החודשי  שנקבעו בחוק.

הגנת השכר– עובד זכאי לקבל את שכרו בסיום החודש ולכל המאוחר עד ה- 10 לחודש העוקב (כך שהאיחור לא נושא פיצויי הלנה). כמו כן, זכאי העובד לתלוש שכר מפורט יחד עם משכורתו.

שעות נוספות– עובד זכאי לתגמול מיוחד בגין עבודתו בשעות נוספות- עובד 5 ימים בשבוע (ומטה)- לאחר 9 שעות עבודה, עובד 6 ימים בשבוע (ומעלה)- לאחר 8 שעות עבודה, עובד לילה- לאחר 7 שעות עבודה. כמו כן, עובד זכאי לגמול שעות נוספות לאחר השלמת 43 שעות שבועיות. עבור שעתיים נוספות ראשונות בכל יום יהיה העובד זכאי לגמול בשיעור 125%, עבור שעות נוספות מעבר לכך יהא העובד זכאי לגמול 150%.

יום מנוחה שבועי– עובד זכאי ליום מנוחה שבועי של לפחות 36 שעות מנוחה רצופות, כאשר ככל ועבד ביום המנוחה יהא זכאי לגמול 150%. באם העובד הועסק בשעות נוספות ביום המנוחה יהיה זכאי לגמול 175% לשעתיים הראשונות ו- 200% לשעות הנוספות מעבר לכך.

דמי חגים– עובד זכאי לגמול בגין 9 ימי חג בשנה (2 ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 סוכות, 2 פסח, 1 יום העצמאות, 1 שבועות). העובד זכאי לדמי חגים בעבור חגים שחלו 3 חודשים לאחר תחילת עבודתו, ללא חגים שחלו בשבת, ובתנאי שלא נעדר יום לפני ויום אחרי החג, שלא באישור המעסיק.

חופשה שנתית– כמות ימי החופשה לכל שנה מפורטת בחוק חופשה שנתית, כאשר עובד זכאי ל- 14 ימי חופשה (ברוטו) לשנה ב- 4 השנים הראשונות לעבודתו (עובד 5 ימים בשבוע- 10 ימים נטו, עובד 6 ימים בשבוע- 12 ימים נטו).  יש לאפשר לעובד חופשה בפועל ולשלם לו שכר יומי ולא לצבור כמות של מעבר לשנתיים ימי חופשה, וכאשר עובד מסיים את עבודתו הינו זכאי לפדיון ימי החופשה שנותרו לזכותו.

דמי הבראה– לאחר שנה של עבודה זכאי עובד לדמי הבראה. דמי ההבראה נגזרים מתעריף שנקבע בצו הרחבה (374 ₪ במגזר הפרטי, 420 ₪ במגזר הציבורי) במכפלת ימי הזכאות (5 ימים לשנה הראשונה, 6 ימים לשנים 2-3, 7 ימים לשנים 4-10).

דמי נסיעות– עובד שנדרש לנסיעה לצורך הגעה למקום עבודתו (עפ"י קנה מידה אובייקטיבי- אפילו אם בפועל הינו מגיע ברגל) זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי עלות נסיעה יומית  או לפי עלות חופשי חודשי, לפי התעריף המוזל מבין השניים.

הפרשה פנסיונית– עובד זכאי להפרשה לקופת פנסיה לאחר 6 חודשים, ואם היה לו ביטוח פנסיוני קודם לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית לתחילת עבודתו- שיעור ההפרשה לפנסיה מהשכר הקובע נכון לשנת 2013: גמל עובד- 5%, גמל מעביד- 5%, פיצויים מעביד- 5%.

הודעה מוקדמת– עובד שפוטר מעבודתו זכאי להודעה מוקדמת בהתאם לוותק שלו במקום העבודה עד מקסימום של חודש ימים (גם עובד המתפטר מעבודתו מחויב במתן הודעה מוקדמת זהה למעסיק).

פיצויי פיטורים– עובד שפוטר מעבודתו או שהתפטר בדין מפוטר (בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק) זכאי לקבל מאת המעסיק פיצויי פיטורים שנגזרים משכרו האחרון (עובד בשכר- ממוצע 12 משכורות אחרונות) במכפלת שנות הוותק. על הפיצויים להיות משולמים לעובד בתוך 15 יום מסיום העבודה.

חובת השימוע– זכות זו אינה מוסדרת בחוקי המגן אלא הינה יציר פסיקת בית הדין לעבודה ומשמעותה כי כל עובד (גם במגזר הפרטי) זכאי בטרם פיטוריו להליך שימוע הוגן בו יוזמן לשיחה בצורה מסודרת ותינתן לו האפשרות להתגונן בטרם פיטוריו. אי קיום חובה זו עלולה להוליד לעובד זכות לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

חשוב לציין כי  ככל שחל על העובד חוזה אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה עם תנאים יותר טובים ממה שקבוע בחוק יחול על העובד ההסדר המיטיב.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה.

לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא כל התחייבות, התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 054-8025622 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה. 

זכויות עובדים עפ"י החוק

יצירת קשר: