לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא התחייבות חייגו:
08-6787986
03-7987183

מה ההבדלים בין ירושה לצוואה ומהי הדרך העדיפה

עת אדם נפטר ולא הייתה לו צוואה כדין, תתבצע הירושה בהתאם לחוק הירושה. באם אדם מעוניין להסדיר את רצונו לחלוקת עיזבונו לאחר מותו, ניתן לערוך צוואה בעודו בחיים.

באמצעות צוואה ערוכה כדין, אדם יוכל להוריש את עזבונו למי שיחפוץ ואיך שיחפוץ ואף לעיתים למנוע מחלוקות ומריבות שעלולות להתעורר לאחר פטירתו.

מכאן כי, ירושה על פי דין מהווה ברירת מחדל כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה ובמקרה זה סדרי ההורשה נקבעים על פי מעגלי קרבת דם. יש לבחון האם המנוח הותיר אחריו בן/בת זוג. במידה והתשובה היא שלילית, אזי החלוקה שמופיעה בחוק הירושה קובעת מדרג בין מעגלי הקרבה: 1. ילדי המנוח וצאצאיהם. 2. הורי המנוח וצאצאיהם. 3. הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם. 4. אם אין הורי הורים למנוח- המדינה.

כאשר המנוח הותיר אחריו בן/בת זוג, כללי הירושה משתנים ובן הזוג מקבל מעמד מיוחד מתוך כוונה ברורה לתת לו/ה עדיפות: תחילתו של סעיף 11 לחוק הירושה קובע כי, בטרם חולק העיזבון בן הזוג זכאי לקבל את המיטלטלין וכן את מכונית הנוסעים אשר שייכים למשק הבית המשותף ואת כל היתר מחלקים בצורה הבאה: היקף הרכוש שיקבל בן/בת הזוג של המנוח תלוי בקרובים הנוספים שנותרו ומידת קרבתם למנוח. סעיף 11 לוקח בחשבון שתי אפשרויות:

א. אפשרות לפיה יחד עם בן/בת הזוג נותרו ילדים או צאצאיהם או הורים- במקרה זה בן/בת הזוג יקבל מחצית מהעיזבון.
ב. אפשרות לפיה יחד עם בן/בת הזוג נותרו אחים, צאצאיהם או הורי הורים- במקרה זה בן/בת הזוג יקבל שני שליש מהעיזבון ובלבד שהיו נשואים, לפני מותו, שלוש שנים או יותר.

כיום, אנשים רבים בוחרים לערוך צוואה ואין זה בכדי. משנערכה צוואה חוקית ותקפה, מחליפה זו את ההסדר שבחוק הירושה ורכושו של המצווה, יועבר ליורשים כפי שנקבע בצוואה. בשל חשיבותה הרבה של הצוואה, אין לערוך צוואה באופן עצמאי, אלא לפנות אל עורך דין העוסק בתחום.

עריכת צוואה, מאפשרת למצווה להשפיע ולשלוט וכן להסדיר באופן מיטבי את חלוקת רכושו ובפרט כאשר הוא מבקש להעדיף יורש מסוים או מבקש כי יורש פלוני דווקא יירש נכס אלמוני. לפיכך מומלץ לכל אדם בהיות  צלול ומיושב בדעתו לבחון את האפשרויות לערוך צוואה.

 הימנעות מעריכת צוואה בחיים, עלולה להביא לבסוף לפגיעה בכלל העיזבון שכן במקרה של מחלוקות בין היורשים והעדר אפשרות להגיע להסכמות לאחר פטירתו של המוריש, עלולים היורשים למצוא עצמם נגררים למחלוקות והדבר עלול להוביל לתביעות פרוק שיתוף שיארכו שנים.

לדוגמא – נניח ש- 2 יורשים (אחים) קיבלו מהוריהם בירושה דירת מגורים. אחד האחים מעוניין למכור את הדירה והאח השני מעוניין להשתמש בדירה לצרכים אחרים (למשל – להשכיר את הדירה). אם אין צוואה ברורה והדברים אינם מוסדרים מראש – עלול להיווצר סכסוך בין האחים שיכול להוביל לתביעת פרוק שיתוף בדירה ומוטב לנסות ולמנוע זאת מראש.

כמו כן, במקרים שונים שבהם מקרקעין מצויים בבעלות משותפת של יורשים רבים הדבר עשוי להביא לפגיעה בערכם לעומת מצב שבו אותם המקרקעין בדיוק מצויים בבעלות יחידה. כל למשל, יורשים רבים עלולים להסתכסך ביניהם בעקבות סוגיות רבות ומגוונות הכרוכות בשותפות, בין אם בענייני מימון הוצאות ניהול המקרקעין ואחזקתם, בין אם ביחס לאופן השימוש שייעשה במקרקעין, אם להשכירם או לא וכיוצ"ב. במקרים רבים סכסוך בין היורשים עלול להוביל  ל"שיתוק" הפעילות של המקרקעין ואינו מאפשר ולכל הפחות מקשה מאוד על השבחת המקרקעין או על מיצוי הפוטנציאל שלהם.

על כן, מומלץ לכל אחד ובפרט מי שיש ברשותו רכוש משמעותי ליתן את הדעת בדבר גורל רכושו  ולעגן רצונותיו בדרך של צוואה ולו רק מתוך מטרה למנוע מחלוקת בין היורשים אשר כאמור עשויה/עלולה לפגוע בשווי העיזבון.

לאחר פטירתו של אדם, על קרוביו/יורשיו של המנוח להגיש בקשה לצו ירושה ו/או בקשה לצו קיום צוואה במקרה בו המנוח הותיר אחריו צוואה. את הבקשות יש להגיש לרשם לענייני ירושה. ישנם מקרים, בהם הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשות לבית המשפט לענייני משפחה, כמו למשל במקרה שהמנוח היה תושב חוץ ו/או במקרה שבו הוגשה התנגדות לבקשה.

במידה שקיים חשש של אחד היורשים, לפיו הצוואה נערכה שלא כדין, תחת לחץ כלשהו או השפעה בלתי הוגנת, הוא יכול להגיש התנגדותו לקיום הצוואה ואז בית המשפט לענייני משפחה יקבע, האם לקבל את אותה ההתנגדות או לאשר את קיום הצוואה כמו שהיא.
במידה שיוכיח היורש שמתנגד לקיום הצוואה, כי בצוואה נפל פגם מהותי, בדרך עריכתה או בנסיבות עריכתה, בית המשפט יורה על ביטול הצוואה, דבר שיוביל לחלוקת העיזבון בדרך האמורה בחוק הירושה.

מצווים רבים, אינם ערים לכך שבעת עריכת צוואתם, יכולים הם לנקוט בסדרת פעולות אשר יש בהן לצמצם באופן מהותי את ההסתברות שיגישו התנגדות לקיום צוואתם ובוודאי להפחית את סיכויי הזכייה של המתנגד. הפעולות מתרכזות במנגנוני הגנה המובנים בנוסח הצוואה וכן בבניית ראיות חיצוניות.

כך למשל, בגוף הצוואה ניתן להכליל הוראות שוללות, כגון הוראות אשר מונעות מזוכים חלקיים מלהגיש התנגדות, בכך שנקבע כי מי שיגיש התנגדות יאבד את מה שרשום לטובתו בצוואה. ראיות חיצוניות – כוללות הסרטת הצוואה, יצירת חוות דעת רפואית במועד עריכת הצוואה והכללת שאלות מובנות אשר מבהירות את הפרמטרים הנדרשים ממצווה לערוך צוואה כמו גם שלילת מצבים אשר יש בהם כדי לפגום את הצוואה וקיומה.

משרדנו מציע את שירותיו בעריכת צוואה לרבות כל הטיפול הנלווה בהוצאת צו קיום צוואה ואף מעניק שירותים ללקוחות שהינם בבחינת יורשים על פי הדין לרבות כל הטיפול הנלווה בהוצאת צו ירושה. כמו כן, משרדנו מתמחה בהתנגדות והגנה על צוואות, ובתביעות העוסקות בהשתלטות על עיזבון.

 

 לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא כל התחייבות, התקשרו עכשיו למשרדנו במספרים המופיעים מעלה או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

מה ההבדלים בין ירושה לצוואה ומהי הדרך העדיפה

יצירת קשר: