לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא התחייבות חייגו:
08-6787986
03-7987183

מהו הליך פשיטת הרגל ומהם יתרונותיו?

פשיטת רגל הינו הליך משפטי המתנהל בעניינו של אדם אשר נקלע לחובות אותם אין ביכולתו לפרוע.
בבסיס הליך זה, ניצבת מטרה ברורה מבחינת פושט הרגל, והיא להביא לכך שיינתן לו, בסופו של ההליך צו הפטר – צו הפוטר אותו מחובות העבר.
על מנת להבין בדיוק מה בכוחו של הליך פשיטת הרגל להעניק, מובא להלן מאמר קצר בנושא:

בקשת חייב למתן צו פשיטת רגל

פשיטת רגל הינה הליך משפטי, אשר יכול לחול על כל חייב שהינו מעל גיל 18 וחובותיו עומדים על סך של למעלה מ – 17,481 ₪ (סכום המתעדכן מעת לעת).

חייב שהחליט, לאחר קבלת ייעוץ, כי הפיתרון המתאים ביותר בשבילו לצורך סילוק החובות הוא מסלול של פשיטת רגל, אמור להגיש בקשה לפשיטת רגל. צעד זה ניתן לבצע לבד או בליווי מקצועי צמוד. רצוי לא להגיש את הבקשה לבד אלא להיעזר בייעוץ מקצועי שהרי "סוס יכול להביא אותך לשדה הקרב, אך לא להילחם במקומך".

לרוב, הליך פשיטת הרגל מסייע לאדם הנקלע לחובות אימתניים לעצור את כדור השלג, להשאיר את החובות מאחוריו ולהתחיל חיים חדשים. יחד עם זאת, קבלת ייעוץ מקצועי הינה בעלת חשיבות רבה ולא פעם משרדנו נתקל במקרים בהם חייב  טופל באופן לקוי ע"י גורם לא מקצועי, ועקב כך לא קיבל הגנה נאותה ואף נפגע בלי לדעת זאת.

בקשת חייב למתן צו כינוס

בקשה זו, פותחת את הליך פשיטת הרגל ומפרטת את מצבו הכלכלי של החייב וכן את נכסיו, במידה שיש. לבקשה יש לצרף טופס ויתור על סודיות המאפשר לגורמים המתאימים לקבל מידע על נכסי החייב, חובותיו ותצהיר המספר את השתלשלות האירועים אשר הביאה את החייב למצבו כפי שהוא.

לצו הכינוס שתי מטרות:

האחת – הגנה של נכסי החייב מפני הליכים אחרים שמופעלים נגדו במסגרת ההוצאה לפועל ובתי המשפט בתיקים פרטניים.
השנייה – הגנה על הנכסים מפני החייב עצמו כדי שלא “יבריח נכסים” מהנושים.
עם מתן צו הכינוס מעוכבים כל ההליכים נגד החייב בהוצל”פ ובבית המשפט.

הרפורמה בהליך פשיטת הרגל

לאחרונה החלו בתי המשפט המחוזיים הדנים בהליך פשיטת הרגל ליישם את הרפורמה החדשה לפיה לאחר 18 חודשים ניתן להגיע לתוכנית פירעון כוללת אשר בסופה יינתן לחייב הפטר, דבר אשר פעמים רבות מקצר את ההליך באופן משמעותי.

 צו פשיטת רגל

בעקבות הרפורמה, הדיון בבקשתו של החייב למתן צו פשיטת רגל אמור להיקבע לא לפני שחלפו לפחות 18 חודשים ממועד צו הכינוס וזאת על מנת לאפשר את בדיקת תביעות החוב שהוגשו נגד החייב ולבנות תכנית פירעון ראויה בנסיבות העניין.

אין ספק שהרפורמה בפשיטת רגל מאפשרת לחייב להבין טוב יותר כיצד יראה עתידו במסגרת הליך פשיטת הרגל , שכן טרם הרפורמה חייב שפתח בהליכי פשיטת רגל יכול היה לזהות את נקודת ההתחלה בהליך, אך לא יכל לצפות מתי יסיים את הליך פשיטת הרגל, שכן שלב הכרזת החייב כפושט רגל היה מנותק משלב ההפטר.

כיום שלב הכרזת החייב כפושט רגל ושלב הפטרתו מחובותיו שלובים זה בזה באמצעות תכנית הפירעון המגדירה באלו תנאים יופטר החייב מחובותיו.

יחד עם זאת גם כיום במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל לא ניתן לזהות נקודת יציאה ברורה לחייב המצוי בהליך. תוכנית הפירעון הנה תכנית מוגדרת ומותאמת לכל חייב בנפרד בהתאם למצבו וכך למעשה נוצר מצב שבו יכול להיות שחייב אחד יסיים את הליך פשיטת הרגל בתוך 18 חודשים אולם ישנם חייבים שתכנית הפירעון שלהם צפויה להגדיר תכנית תשלומים הנפרשת על פני תקופה ארוכה של בין 3-5 שנים.

מימוש נכסי החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל

עם הכרזת החייב כפושט רגל ובהתאם לפקודת פשיטת הרגל נכסיו של החייב מוקנים לנאמן וניתנים לחלוקה בין נושיו. משמעות הדבר היא כי כל נכסיו של החייב לרבות דירת המגורים מוקנים לנאמן וניתנים למימוש על ידי מכירתם או בדרך אחרת.

חייב בעל דירת מגורים המעוניין להסדיר את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת רגל מתלבט לעיתים אם לעשות כן ולפעול לפתיחה בהליכי פשיטת הרגל וזאת מכוון שהוא חושש כי במסגרת הליכי פשיטת הרגל תמומש דירת המגורים וכי הוא ובני משפחתו יוותרו ללא קורת גג.

החוק מנסה לאזן בין זכויות החייב לזכויות הנושים לבין זכויות צד ג' ביחס לדירת המגורים  וכפי שיפורט להלן החוק והפסיקה הקיימת כיום הופכים את הליך מימושה של דירת מגורים להליך לא פשוט, ולעיתים לפעולה בלתי כלכלית / כדאית בעליל ובית המשפט יכול להחליט להימנע מלבצעה.

כך למשל, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון , כשמדובר בדירת מגורים של בני זוג וכשאחד מבני הוזג אינו חייב הרי שבן הזוג שאינו חייב הופך לדייר מוגן בדירה. על פי חוק הגנת הדייר, במצב של מימוש דירת מגורים, הדירה יכולה להימכר בכפוף לזכותו של בן הזוג כדייר מוגן.

מצב זה יכול להפוך את הליך מכירת דירת המגורים של בני זוג להליך בלתי כדאי שכן יש למכור את הדירה בכפוף לזכויות בן הזוג של החייב כדייר מוגן בדירה מה שמפחית משמעותית מערכה של הדירה בשוק החופשי, מה שעשוי, במקרים לא מעטים, לאפשר לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל לשמור על דירת המגורים בה הוא מתגורר עם בת זוגתו שאינה חייבת.

צו הפטר

השלב הסופי והמיוחל בהליך הינו הפנייה לבית המשפט המחוזי בבקשה שיתן צו הפטר אשר יפטור את החייב מכל חובותיו, וצו זה מסיים למעשה את ההליך.
צו ההפטר יינתן רק לאחר שנשלמו הליכי פשיטת הרגל והחייב עמד בתכנית הפירעון שנקבעה לו, או במסגרת הסדר של פושט הרגל עם הנושים.

בהליך ארוך ומייגע זה של פשיטת הרגל ישנו צורך מהותי וחשיבות עצומה לליווי החייב ע”י עו”ד מקצועי השולט ברזי החוקים והנהלים, על מנת להימנע מטעויות העלולות אף לשלול את ההכרזה על החייב כ”פושט רגל”.

משרדנו מתמחה בדיני פשיטת רגל, ליווי אישי וייצוג משפטי, בנחישות ומקצוענות לכל אורך ההליכים המשפטיים, ובכלל זה ליווי החייב עד לסיום התהליך ויציאה לשלב חדש בחיים.  המשרד חרט על דגלו הענקת שירות מקצועי ואישי לכל לקוח, הפגנת ידע עשיר בדין המשפטי, תקנות, סעיפים וניואנסים שונים, לצד ניסיון ופרקטיקה מגוונת ובדגש על נחישות לספק לכל לקוח פתרונות יצירתיים למצבו המשפטי והאישי על מנת למצות זכויותיו החוקיות במלואם.

 לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי ללא כל התחייבות, התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 054-8025622 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה. 

מהו הליך פשיטת הרגל ומהם יתרונותיו?

יצירת קשר: