לקבלת ייעוץ ראשוני חייגו
073-7783990
Facebook
הפחתת חובות לרשויות​

הפחתת חובות לרשויות

חיובי ארנונה וחיובים אחרים לרשויות מהווים מס לכל דבר. זה עשוי להוות נטל כבד, בפרט לאנשים או לעסקים שחוו תקופה לא פשוטה מבחינה אישית, משפחתית, כלכלית. אך חשוב לדעת כי אם יש לכם חיובים לרשויות אי אפשר לטמון את הראש בחול עד בלי די. כדאי לקום ולעשות מעשה. כדאי לפנות ולבקש הפחתה או הסדר. במשרד עורכי הדין שרייר ושות' מחכים לכם עורכי דין בעלי ניסיון ניכר בעבודה מול רשויות והפחתת חובות. הפחתת חובות לרשויות – זה אפשרי ואם יש לכם חוב, אל תוותרו על כך. באמצעות הפחתת חובות לרשויות תוכלו לצאת לדרך חדשה. כאשר אתם מיוצגים על ידי עורכי דין ראויים הסיכוי להשלים חיסול חובות נעשה ממשי. 

יש בסיס להפחתה 
חשוב לדעת כי הפחתת חובות לרשויות לא חייבת בהכרח להישען על נדיבות ליבה או רצונה הטוב של הרשות המקומית. במשרד עורכי הדין שרייר ושות' יודעים לספר כי ייצוג מול רשויות יכול לבוא לידי ביטוי בהצגת בסיס מוצק לבקשת ההפחתה. רשויות מקומיות אינן חסינות מטעויות ולפעמים חובות מתנפחים וגדלים גם מטעמים לא מוצדקים. 

הפחתת חובות לרשויות יכולה להתקיים למשל כאשר מוכיחים שהחוב מושתת על סיווג לא נכון של נכס. כידוע, חיובים לרשויות מבוססים על גודלו של הנכס במטרים רבועים וכן על סיווג הנכס. ארנונה עבור נכס שמוגדר מסחרי תהיה שונה מארנונה המוטלת על נכס למגורים. כמו כן, יש הבדלים בין סוגי נכסים למגורים. 

בסיס נוסף שיכול להוביל אל הפחתת חובות לרשויות הינו מחלוקת בגין המחזיק בנכס או לגבי אופן חישוב גודל הנכס. גם עיכוב לא סביר במתן הודעה על קיומו של חוב עשוי להביא להמרצת הגעה להסדר. אם אינם רוצים להמשיך במצב הקיים, בו תלויים ועומדים חובות פתוחים, במשרד עורכי הדין שרייר ושות' יעזרו לכם לצאת מהצרה במהלך חיסול חובות מסודר ויעיל. 

שרייר ושות' – עו"ד מנוסים 
במשרד עורכי הדין שרייר ושות' עורכי דין בעלי ניסיון עשיר בנושאים מוניציפליים, ארנונות וחיובים.

לעורך הדין ניסיון ניכר בטיפול משפטי, ייצוג מול רשויות לטובתו של האזרח, אדם פרטי או גוף עסקי.